Zephyr säljer havsbaserade vindkraftsprojekt till Vattenfall

Vattenfall köper majoritetsandelen i Zephyrs två havsbaserade vindkraftsprojekt Poseidon och Vidar på Sveriges västkust. Zephyr och Vattenfall fortsätter nu tillsammans utvecklingen av projekten.

De två vindkraftsprojekten Vidar och Poseidon ligger i Skagerak mellan 25-27 km utanför Sveriges västkust. De kommer främst att bestå av flytande vindkraftverk och förväntas ha en total installerad effekt på ca 2,8 GW och en årsproduktion på ca 10,5 TWh förnyelsebar el. Detta motsvarar elförbrukningen för ca 1 miljon svenska hushåll.

Efter förvärvet är Vattenfalls ägarandel i Vidar och Poseidon 85 procent och Zephyr äger resterande 15 procent. Företagen kommer att vidareutveckla projekten tillsammans och ansöka om nödvändiga tillstånd för etablering.

Region med stor efterfrågan på el

– Zephyr är mycket nöjda över att nu tillsammans med Vattenfall kunna fortskrida med utvecklingen av projekten Poseidon och Vidar. Det är angeläget att säkerställa att ny förnyelsebar elproduktion kan realiseras i södra Sverige, både för klimatet och för vårt samhälle som står inför en kraftigt ökande elförbrukning. Zephyr har funnit Vattenfall som den bäst lämpade partnern för oss i det fortsatta arbetet, inte minst till följd av Vattenfalls gedigna erfarenhet och långsiktiga ambitioner inom havsbaserad vindkraft, säger Martin Pettersen, VD i Zephyr.

Vattenfall är en av Europas största producenter av förnybar energi och en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft.

– Dessa projekt kommer att tillhandahålla en betydande volym kostnadseffektiv fossilfri el i ett område med hög efterfrågan. De kommer också att stödja vår utveckling av den viktiga flytande tekniken som förväntas minska vindparkernas miljöpåverkan, samt möjliggöra energiproduktion på platser längre bort från land, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall

Om Zephyr:
Zephyr främjar förnybar elproduktion, främst genom utveckling, byggnation och drift av vindkraftparker. Zephyr startade i Norge under 2006 och har sedan dess utvidgat verksamheten till Island och Sverige, bolagets svenska kontor är beläget i Göteborg. Sedan starten har Zephyr utvecklat och byggt omkring 800 MW vindkraft. Zephyr ägs av de norska offentligt ägda energibolagen Østfold Energi, Vardar och Glitre Energi.

Om Vattenfall:

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall har cirka 19 000 medarbetare och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall är en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft med ett femtiotal aktiva vindkraftparker i fem länder i Europa och en kapacitet på mer än 2 GW under utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Martin Pettersen, vd Zephyr Renewable AB +46 70 756 09 10 martin@zephyrvind.se