Zephyr samråder om havsbaserad vindkraftpark i Östersjön

Zephyr genomför nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§ Miljöbalken för en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön. Området är beläget inom svensk ekonomisk zon, ca 24 km nordväst om Gotland. Projektet benämns Kapheira.

Syftet med avgränsningssamrådet är att samla information och synpunkter från olika parter inför kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning. Samrådsutställning kommer pågå mellan 4–29 mars i Visby Galleria och representanter från Zephyr kommer vara på plats för att svara på frågor 12/3 samt 13/3 mellan kl. 11-19.

För mer information om projektet, samrådet samt hur du går tillväga för att lämna synpunkter i samrådet, besök projektsidan för vindpark Kapheira här.