Offentlig høring om Vidar offshore vindkraftverk – høringsfrist 4. februar

Zephyr Vind AB planlegger et stort offshore vindkraftverk offshore i Skagerak på grensen mellom Norge og Sverige. Vindkraftverket Vidar er planlagt med en installert effekt på 1400 MW. Anlegget vil kunne produsere inntil 5,5 TWh noe som tilsvarer produksjonen fra åtte Altakraftverk eller tilsvarende husholdsforbruket til ca. 1 million svenske husstander. Det er planlagt med 66-91 vindturbiner med en maksimal rotorhøyde på inntil 340 m. Det vil være flytende turbiner og avstanden mellom turbinene vil være ca. 1,5 km, noe som tilsvarer bredden på Drøbaksundet.

Vindkraftverket er planlagt med en avstand på 37 km til Hvaler og 34 km til Verdens Ende på Tjøme. Siden prosjektet vil medføre grenseoverskridende virkninger har svenske myndigheter sendt prosjektet på høring til norske myndigheter. Miljødirektoratet har lagt prosjektet ut for offentlig høring med høringsfrist 4. februar 2022.

Se mer informasjon om prosjektet og høringen hos Miljødirektoratet.