Viken skog og Zephyr samarbeider om utvikling av vindkraft

Skogeierandelslaget Viken Skog BA og vindkraftselskapet Zephyr AS har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av vindkraft på andelseiernes eiendommer.

– Viken Skog ser på vindkraft som en ny mulighet for utnyttelse av våre andelseieres eiendommer. Vi ser i den forbindelse på Zephyr som en naturlig samarbeidspartner, sier Svein Haare, adm. dir. i Viken Skog.

– Viken Skog og deres andelseiere har en svært god detaljkunnskap om sine eiendommer. Dette samarbeidet gir oss muligheten til raskt å identifisere gode prosjekter. Samtidig gjør det arbeidet med å kartlegge grunneierforhold og potensielle konflikter mye lettere, sier Olav Rommetveit, adm. dir. i Zephyr.

Vindkraft i innlandet

Vindkraften som er planlagt i Norge i dag ligger stort sett langs kysten. Den siste tiden har flere pekt på mulighetene for å bygge vindkraftanlegg i innlandet slik det for eksempel gjøres i Sverige.

– Det er velkjent at det blåser mer langs kysten i Norge enn det gjør innenlands. Til gjengjeld har man ikke de ekstreme vindene innenlands som man har ved kysten. Med lavere maksimalvinder og mindre turbulens i vinden kan man benytte større vindturbiner som gir mer energiproduksjon enn det man kan langs kysten. Dette gjør at vindkraftanlegg i innlandet kan konkurrere med vindkraftanlegg langs kysten, forklarer Olav Rommetveit.

– For oss er vindkraft en mulighet til å utnytte ytterligere en naturressurs. Utbygging av vindkraft gir også en god synergi med skogsdriften på eiendommene siden man kan benytte veiene man bygger i forbindelse med vindkraftutbyggingen til å frakte ut tømmeret på, fortsetter Svein Haare.

Grønne sertifikater

I Sverige får man økonomi i å bygge vindkraftanlegg i skogsområder på grunn av rammebetingelsene for vindkraft. Fra og med 2012 skal Norge inn i et felles grønt sertifikatmarked med Sverige, noe som vil gi like gode og forutsigbare rammebetingelser for vindkraft i Norge og Sverige.

Viken Skog BA

Viken Skog BA er et skogeierandelslag for ca. 12 500 skogeiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og deler av Oslo, Østfold og Oppland, med formål gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer. Som ledd i dette ønsker Viken Skog å vurdere å engasjere seg i utviklingen av vindkraftprosjekter på andelseiernes eiendommer og tilgrensede områder.

Zephyr AS

Zephyr AS er et vindkraftselskap eid av Vardar AS, Østfold Energi AS, Energiselskapet Buskerud AS (EB) og DONG Energy Power A/S. Zephyr har som hovedmål å prosjektere, bygge og drifte vindkraftanlegg i Norge sør for Nordland fylke på vegne av sine eiere. I tillegg til ansvaret som operatør for vindkraftselskapet Kvalheim Kraft, eier og utvikler Zephyr AS åtte vindkraftprosjekter på til sammen ca. 900 MW.

Viken Skog og EB, som er ett av eierselskapene i Zephyr, samarbeider fra tidligere gjennom selskapet Miljøvarme VSEB, om utvikling av bioenergiprosjekt i Buskerud og Vest Oppland.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no