Zephyr har fått konsesjon for vindpark på innvordfjellet

Zephyr skal bygge en vindpark på inntil 115 MW i området rundt Innvordfjellet i Flatanger og Namdalseid kommuner i Trøndelag. Det ble klart etter at Olje- og energidepartementet bekreftet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk 22. mars.

Zephyr AS fikk i desember 2014 konsesjon av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 megawatt i området rundt Innvordfjellet. Norges Miljøvernforbund, tre regionale organisasjoner og en hytteeier påklaget imidlertid NVEs vedtak og konsesjonen har derfor vært til behandling i departementet.

– Vi er veldig glade for departementets grundige vurdering av konsesjonen og for at de konkluderer med at Innvordfjellet vindkraftverk er et godt vindkraftprosjekt som underbygger Trøndelags betydning for den norske vindkraftsatsingen, sier daglig leder i Zephyr, Olav Rommetveit.

I sin egen uttalelse på departementets nettsider la Olje- og energiminister Terje Søviknes også vekt på Zephyr sin kompetanse innen vindkraftprosjekter.

– Zephyr har vist seg i stand til å kunne realisere vindkraftverk på rekordtid. En utbygging vil gi arbeidsplasser lokalt og et godt bidrag til den norske kraftproduksjonen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Vindkraftverket er antatt å kunne gi en årlig kraftproduksjon på rundt 390 gigawattimer (GWh).

Kontaktinformasjon:

Hansen, Johnny

Prosjektleder

907 14 330

jh@zephyr.no