Zephyr kjøper vindkraftprosjekter i Rogaland

Zephyr har inngått avtale om å kjøpe to vindkraftprosjekter i Rogaland av Statoil.

Det er prosjektene Tellenes i Sokndal og Lund kommuner og Fruknuten i Sokndal kommune Zephyr kjøper av Statoil. Tellenes er konsesjonssøkt med en effekt på inntil 150 MW, mens Fruknuten er forhåndsmeldt med en effekt på inntil 90 MW.

Zephyr er allerede engasjert i andre prosjekter i Rogaland og selskapet ser derfor kjøpet som et ledd i en styrket satsning på vindkraft i Rogaland.

– Vi har allerede prosjektene Holmafjellet og Dufjellet i Rogaland. Med prosjektene vi nå overtar fra Statoil vil Zephyr ha en vindkraftportefølje på nesten 400 MW i Rogaland, sier daglig leder i Zephyr Olav Rommetveit.

Statoil selger prosjektene som et ledd i en konsolidering og restrukturering av porteføljen og mer målrettet fokus på de områdene der selskapet kan oppnå synergier med annen virksomhet.

– Vi har tro på at Zephyr vil ha de beste forutsetningene til å utvikle disse prosjektene videre, sier leder for portefølje og prosjektutvikling i vind i Ny energi Knut M. Aanstad.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no