Zephyr satser i Sverige mens vi venter på nytt konsesjonssystem i Norge

 

Zephyr planlegger et stort havvindanlegg utenfor Gøteborg, og er i gang med flere prosjekter i nabolandet. Samtidig setter vi vindkraftsatsingen i Norge på hold.

Zephyr har store ambisjoner om å bli en betydelig aktør i Sverige. Ett år etter at vi etablerte oss i nabolandet er det høy aktivitet på prosjektsiden.

– Vi bygger organisasjonen og er i gang med flere prosjekter, både på land og til havs. Det er stor forståelse for at man trenger mer fornybar kraft i Sverige – spesielt siden det er mye kjernekraft som skal fases ut fremover, sier Zephyr-sjef Olav Rommetveit.

Svensk havvind kommer for fullt
Ett av offshore-prosjektene som planlegges er tenkt etablert utenfor Gøteborg. Havvindparken Poseidon er tenkt å bestå av 61-94 turbiner, med høyder opp til 340 meter. Parken vil kunne produsere rundt 1500 MW og være i drift om cirka 10 år, dersom alt går etter planen.

Den formelle prosessen med offentlig høring er igangsatt og det er gjennomført samrådsmøter med berørte parter.

Zephyr jobber også med to andre offshore-prosjekter, som ennå ikke offentliggjort.

Nye vindkraftverk på land

Zephyr er i dialog om flere vindparker på land sør i Sverige og er i ferd med å bygge opp en god portefølje med potensielle onshore prosjekter.

– Den enkelte kommune har veto i disse sakene, noe som betyr at vi må jobbe aktivt sammen med kommunen for å finne gode løsninger. Dette gir kommunene trygghet i prosessen. Den største vind-utfordringen på land i Sør-Sverige er å finne store nok arealer, sier Rommetveit.

Setter Norge på hold
Zephyr avventer hvordan den nye konsesjonsprosessen blir i Norge, før vi vil sette i gang nye prosjekter. Det nye konsesjonssystemet må bli mer effektivt. I tillegg håper vi på en ny skattelovgivning, som gjør at det ligger igjen mye større verdier i vertskommunene.

Zephyr har ikke tatt stilling til om vi selv vil delta i norsk havvind. Vi ser at mange har meldt sin interesse og at konkurransen blir hard.

Fremover
– Spørsmålet som må besvares er hvordan vi skal skaffe alle de nye TWh-ene som trengs for å møte kraftbehovet framover. Vi må bygge mer fornybar kraft for både å nå klimamålene og samtidig holde kraftprisen på et moderat nivå, sier Zephyr-sjefen.

I Norge og Norden blir det viktig å sikre kraftoverskuddet slik at vi kan opprettholde et forutsigbart kraftmarked for alle som nå skal konvertere fra fossilt til fornybart og for alle private og industrielle kraftforbrukere.